Сургуулийн товч танилцуулга

Шаамар суман дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь БСШУЯ-ны зөвшөөрлөөр 1978 онд байгуулагдсан. Боловсролын шинэ хуулийн дагуу 2000 оны хичээлийн жилээс Шаталсан сургалттай Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 2010 оноос Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн төв болж Сургуулийн зэрэглэл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, мэргэжлийн зөвшөөрөлаван үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай сургууль нь үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн цагаасаа хойш өдийг хүртэл ХАА-н салбарт нийт 36000 гаруй мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэн гаргаад байна.