2014 оны төгсөлт

Өнгөрсөн 2013-2014 оны хичээлийн төгсөгчдийн тоо

Манай сургууль өнгөрсөн хичээлийн жилд Фермерийн аж ахуй эрхлэгч,Автомашины засварчин,

Тогооч,Үсчин,Хүнд машин механизмын операторчин,Санхүү бүртгэлийн туслах ажилтан,Хөдөө

аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн механик  зэрэг мэргэжлүүдээр нийт 151 суралцагч төгсгөв.

Мөн "Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан" бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд Сэлэнгэ аймаг, Дархан-Уул

аймгийн хөдөлмөрийн хэлтсүүдтэй хамтран Тракторын механик,

Зөгийн аж ахуй эрхлэлт  мэргэжлүүдээр нийт 53 суралцагчийг  төгсгөлөө.