Эрхэм зорилго

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн Хөдөө аж ахуйн салбарын өндөр чадамжтай, өрсөлдөх чадвартай, бүтээлч хандлага төлөвшсөн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэж, чадамжид суурилсан сургалтын чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.