Хамтын ажиллагаа

 • Япон улсын Гумма мужийн мэргэжлийн сургууль
 • ОХУ-ын Хиагт мужийн СПТУ-34 сургууль
 • ОХУ-ын Каменьскийн районы СПТУ сургууль.
 • Өвөр Монголын Хөх хотын мэргэжлийн боловсролын сургуулиудтай оюутан солилцох, туршлага судлах
 • Хөдөлмөрийн төв бирж
 • Сэлэнгэ аймаг Хөдөлмөрийн хэлтэс
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан
 • Төрийн ба төрийн бус байгууллагууд
 • Мэргэжлийн холбоо
 • Бусад Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд
 • Болд Төмөр Ерөө Гол /дадлагын сургалт/
 • Улаан овоогийн уурхай /дадлагын сургалт/
 • Агро маш сервис /дадлагын сургалт/
 • Арвин хур ХХК /дадлагын сургалт/
 • Номун хан ХХК /дадлагын сургалт/ зэрэг нийт 60 гаруй  аж ахуй, нэгж, ажил олгогчтой хамтран ажиллаж байна.